YKS Batıkent Dershanesi Fiyatları

LYS ve YGS’nin kaldırılması üzerine yeni sınav sisteminin adı belli oldu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı. YKS Batıkent Dershanesi fiyatları yeni sisteme uygun olarak tekrardan belirlenecektir. Tek sınav modeli olarak düşünülen YKS aynı gün içerisinde iki oturum olarak gerçekleşecektir. Bizde dershaneler olarak yeni sistemi anlatma ve bu sürece öğrenciyi daha çabuk şekilde alıştırmayı amaçlıyoruz. İki oturumda gerçekleşecek olan YKS’nin ilk oturumunda öğrencilere temel yeterlilik testi uygulanacaktır. Bu testte adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme, Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının amaçlandığı bir sınavdır.

YKS Dershanesi olarak bu sisteminde de öğrencilerin korkutup endişelenmelerine izin vermeyeceğiz. Amacımız öğrencilere bu süreçte en iyi eğitimi vererek öğrencilere sınavda başarılı olmalarını sağlamaktır. Türkçe ve matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Sınavı müfredata göre hazırlanmış 40 Türkçe 40 matematik sorusundan oluşacaktır. Bizde dershane olarak Türkçe ve matematiğin bu kadar önemli olacağı yeni sistemde dersleri Türkçe ve matematik ağırlıklı işleyeceğiz. İlk oturumu oluşturan bu sınav ilk aşama olduğu için tüm öğrencilerin girmesi zorunludur. Burada alınan puan önemli olacaktır. Temel Yeterlilik Testi’nde 150 barajını geçen önlisans tercihinde bulunabilecektir. Bu ilk oturumdan sonra birkaç saat ara verilip öğleden sonra ikinci oturum sınavına girilecektir. Temel Yeterlilik Testi’nden 180 puan ve üzeri alan adaylar lisans tercihi yapabilecekler. Ayrıca aynı sınavdan 200 puan ve üzeri alanlar puanlarını gelecek yılda kullanabileceklerdir.

Batıkent YKS Dershaneleri Türkçe ve matematiğin temel belirleyici olduğu bu sistemde öğrencilere düzenli konu anlatımları bol soru çözümleriyle matematik ve türkçe becerisi kazandıracaktır. Birebir etütler sayesinde öğrencilerimize Tys başarılı olabilmeleri için en iyi eğitim verilecektir. Birinci oturumdan sonra ikinci oturumda dört test uygulanacaktır. Türk dili ve edebiyatı-coğrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacaktır. Türkçe dil hakimiyeti, onu kullanma, okuduğunu anlama ve kavrama, muhakeme ve bunları sorgulamaya dayalı; matematikte de temel bilgileri sorgulamaya dayalı bir sınavın ağırlıklı olduğu bir sistem mevcuttur. Lisans yerleştirmeleri için TYS’nin %40’ı, ikinci oturumun ise %60’ı belirli olacaktır.

Bu yazımızda sizleri yeni sınav sistemi hakkında bilgilendirmek ve Batıkent’te dershane olarak hangi vizyonda hareket edeceğimizi ve dershane fiyatları hakkında bilgilendirmek istedik.