Her dersin kendine ait bir çalışma yöntemi vardır. Bu yazıda hangi derse nasıl çalışılması gerektiği hakkında güzel bilgiler verilmiştir.

Bir öğrenci ders çalışırken her dersin kendine ait prensibinin bilinciyle konuları ele aldığında çalışmalarından elde ettiği verim katlanarak artacak ve daha kalıcı öğrenme sağlanacaktır. Şimdi tek tek hangi derslere nasıl çalışılacağını ele alalım.

Hangi derse nasıl çalışılır?

Hangi derse nasıl çalışılır? Sınavlara hazırlanan öğrenciler için öneriler

Türkçe ve Edebiyat dersine nasıl çalışılır?

Sınavlarda çıkan Türkçe sorularının çoğu okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı sorulardan oluştuğundan kitap okuma alışkanlığı kazanılarak bol bol kitap okunmalıdır. Her gün az da olsa özellikle paragraf soruları çözülmelidir. Bu konuda son 10 yılın çıkmış soruları çözülebilir. Dilbilgisi ile ilgili bilgiye dayalı konular ayrıntılı olarak çalışılıp öğrenildikten sonra soru çözmeye başlanmalıdır. Konu bitmeden test çözülmemelidir. Edebiyat soruları bilgiye dayalı olduğundan önce konu çalışılmalıdır. Edebiyat konuları çalışılırken farklı yazarlara ait türler okunarak bilgi dağarcığı geliştirilebilir. Aynı zamanda kitap özetleri ve biyografiler okumak, dönemlerin tarihsel özelliklerini irdelemek daha iyi bir şeklide kavramayı sağlayacaktır.

Tarih dersine nasıl çalışılır?

Tarih neden-sonuç ilişkisine dayalı bir derstir. Tarihi olaylar arasındaki bağlantıyı merak etmek ve araştırmak konuların öğrenilmesi için yararlı olacaktır. Tarih dersinde konuları küçük parçalara bölerek öğrenmek daha doğrudur. Tarih konularına çalışırken ya da ders esnasında mutlaka not tutulmalıdır. Notlarda önemli olaylar, tarihler, kişiler, neden sonuç ilişkileri mutlaka yazılıp tekrar edilmelidir. Konular dersten sonra ayrı gün içinde tekrar edilmelidir. Tarih dersinin tekrarı, konunun anlatılması, önemli noktaların yazılarak notların tekrarlanmasıyla yapılmalıdır. Coğrafya dersine nasıl çalışılır? Coğrafya dersi, coğrafi olayların oluş biçimleri, doğa olayları, çevre gibi konuları ele alan bir derstir. Coğrafi bilgileri ezberlemek yerine merak ederek araştırmak, bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Bu dersi çalışırken, harita kullanmak, resim ve videolardan yararlanmak oldukça etkilidir.

Matematik dersine nasıl çalışılır?

Matematik soyut bir ders olduğundan öğrenciler tarafından zorlanılan bir derstir. Matematiğin temel kavramları, nedenleriyle ve sonuçlarıyla iyi öğrenilmelidir. Özellikle konu çalışırken konunun mantığı, formülleri, kavramların tanımları iyi öğrenilmelidir. Çözümlü örnekler ve öğretmenin yapmış olduğu sorular üzerinden konunun mantığı kavranmalıdır. Matematiği iyi öğrenmenin şartı konunun iyi kavranması ve ardından bol miktarda soru çözülmesidir. Matematikle ilgili sorun yaşayan öğrenciler genelde 5 kategoride toplanırlar.

a) Konuları anlayamıyorum ve işlem hataları yapıyorum.

Öncelikle, dört işlem, sayılar, üslü ifadeler, köklü ifadeler, rasyonel sayılar gibi matematiğin temelini oluşturan kavramların iyi öğrenilmesi gerekmektedir. Bunun için ayrıntılı ve yavaş bir şekilde çalışılarak temelin iyi atılması sağlanmalı ve bu konularla ilgili çeşitli kaynaklardan bol soru çözülerek pekiştirilmelidir. Basit kaynaklarla başlayın.

b) İyi işlem yeteneğim var, fakat konu eksiklerim de var

İşlem yeteneğinizin iyi olduğunu düşünüyorsanız, bu durum sayısal yeteneğinizin olduğunun göstergesidir. Bu yeteneğinizin farkına vararak çok rahat bir şekilde konuları kavrayabilirsiniz. Bunun için zor ve karmaşık konular yerine kolay konulardan başlayarak ve bol soru çözerek çalışabilirsiniz.

c) Konuları iyi biliyorum fakat işlem hatalarım çok

Konuları biliyor ve anlıyor olmanız sizin için büyük bir avantaj. Tek yapmanız gereken bol miktarda çözümlü sorular çözmeniz ve farklı kaynaklardan sorular çözerek işlem hatalarınızı en aza indirgemektir. İşlem hataları daha çok dikkat eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

 d) İşlem ve konularla alakalı problemim yok ancak çok yanlışım çıkıyor

Soru çözerken aceleci davranmayın. Soru çözümüne geçmeden önce soruyu iyi anladığınızdan emin olun. Dağınık bir zihinle ve dikkatsizce soru çözmeyin. Soruları çözerken işlemleri kâğıda dökün.

e) Matematiğim iyi ve geliştirmek istiyorum

Matematiğinizin iyi düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, farklı kaynaklardan zorluk derecesine göre test kitapları alıp bol miktarda soru çözebilirsiniz. Matematik olimpiyatlarına ait soruları çözebilirsiniz.

Geometri dersine nasıl çalışılır?

Geometri sabır gerektiren ve hemen pes edilmemesi gereken bir derstir. Bu derse çalışırken önce bilgi eksikliği tamamlanmalıdır. Konuyla ilgili kavramlar ve kurallar iyi öğrenilmelidir. Geometri konuları kısa olmakla beraber, bol soru çözerek geliştirilebilen bir derstir. Çözümlü örneklerden başlanarak kolaydan zora doğru bol soru çözümü yapılmalıdır.

Fizik dersine nasıl çalışılır?

Fizik dersini iyi bir şekilde öğrenmenin ilk koşulu dersin derste öğrenilmesidir. Öğrenci ders anlatılırken çok iyi dinlemeli anlamadığı yerleri mutlaka sormalıdır. Konu çalışırken ana başlık ve alt başlıklar iyi kavranmalıdır ardından konu düzenli tekrar ve soru çözümü ile pekiştirilmelidir. Fizik dersi üç duyu organına hitap ettiği için çalışırken görme, duyma ve dokunma duyularından en az ikisi kullanılmalıdır. Kimya dersine nasıl çalışılır? Kavramlar iyi anlaşılmalıdır. Formüller öğrenilmelidir. Bir konu öğrenilmeden diğer konuya geçilmemelidir. Konular öğrenilirken formül kartları oluşturulabilir. Soru çözümü esnasında bu kartlardan yararlanılabilir, bol soru çözdükçe formüllerin öğrenildiğini göreceksiniz.

Biyoloji dersine nasıl çalışılır?

Biyoloji öğretmen eşliğinde çalışılması gereken bir derstir. Bu nedenle ders derste öğrenilmelidir. Öğrenci dersi dikkatle dinlemeli ve gerekli notları almalıdır. Aksatmadan aynı gün tekrar yapılmalıdır. Konu testlerle pekiştirilmelidir. Biyoloji dersine çalışırken, resimler, şekiller, terimler kullanılmalıdır. Biyoloji konuları ile ilgili belgesel ve görsel konu anlatımlarından yararlanmak öğrenmeyi kalıcı hale getirecektir. Biyoloji soruları bilgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır.

Felsefe dersine nasıl çalışılır?

Felsefe soyut bir derstir. Felsefi disiplinleri ve o düşünürlerin görüşlerini bilmek gerekir.

Felsefi terminolojiye hâkim olmak gerekir. Örneğin soru “Empirist bir filozof olan… “ diye başlarsa emprizmin ne olduğunu bilmeniz paragrafı doğru yorumlamamızda yardımcı olur. Anlama, kavrama ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi için soru çözme üzerinde yoğunlaşmalıdır.

Yabancı dil dersine nasıl çalışılır?

Yabancı dil sınavlarında iki tür soru tipi vardır. Bunlardan birincisi dilbilgisi ve kelime bilgisi sorularıdır. Bu soruları yanıtlayabilmek için dilbilgisi kuralları ile bol miktarda kelimenin bilinmesi gerekir. İlk defa öğrenilen kelimeler cümle içerisinde kullanılarak tekrar edildiğinde akılda kalması daha kolay olacaktır. Örneğin bir kelimeyi cümle içerisinde kullanıp bir kâğıda yazabilir ve bu şekilde tekrar edebilirsiniz. Anlama yönelik yorum sorularını yapabilmek için ise bol miktarda kelime çalışması yapmak ve kitap okumak gerekir. Özellikle çıkmış sorular olmak üzere bol soru çözün.

Başarıya götüren ders çalışma programı nasıl hazırlanır? Mutlaka okumanızı öneririz. Hemen tıklayın!

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]